KỆ TRƯỞNG PHÒNG

Công ty Bemos cung cấp nhiều loại nội thất chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Tủ kệ trưởng phòng bao gồm các nguyên liệu chất lượng, không tác động xấu đến môi trường và sức khỏe khách hàng. Bạn có thể tìm thấy các kiểu thiết kế khác nhau tại Bemos, giá cả phù hợp, và sử dụng bền trong thời gian dài.

KỆ TRƯỞNG PHÒNG BMKT-10019

Kệ trưởng phòng Bemos được thiết kế đồng bộ kết hợp với nội thất bàn tủ giám đốc tạo không gian sang trọng uy nghiêm của cấp lãnh đạo.
2.590.000 đ

KỆ TRƯỞNG PHÒNG BMKT-10013

Kệ trưởng phòng Bemos được thiết kế đồng bộ kết hợp với nội thất bàn tủ trưởng phòng tạo không gian sang trọng uy nghiêm của cấp lãnh đạo.
4.490.000 đ

KỆ TRƯỞNG PHÒNG BMKT-10018

Kệ trưởng phòng Bemos được thiết kế đồng bộ kết hợp với nội thất bàn tủ giám đốc tạo không gian sang trọng uy nghiêm của cấp lãnh đạo.
4.565.000 đ

KỆ TRƯỞNG PHÒNG BMKT-10016

Kệ trưởng phòng Bemos được thiết kế đồng bộ kết hợp với nội thất bàn tủ trưởng phòng tạo không gian sang trọng uy nghiêm của cấp lãnh đạo.
4.565.000 đ

KỆ TRƯỞNG PHÒNG BMKT-10014

Kệ trưởng phòng Bemos được thiết kế đồng bộ kết hợp với nội thất bàn tủ trưởng phòng tạo không gian sang trọng uy nghiêm của cấp lãnh đạo.
4.850.000 đ

KỆ TRƯỞNG PHÒNG BMKT-10011

Kệ trưởng phòng Bemos được thiết kế đồng bộ kết hợp với nội thất bàn tủ trưởng phòng tạo không gian sang trọng uy nghiêm của cấp lãnh đạo.
5.240.000 đ

KỆ TRƯỞNG PHÒNG BMKT-10012

Kệ trưởng phòng Bemos được thiết kế đồng bộ kết hợp với nội thất bàn tủ trưởng phòng tạo không gian sang trọng uy nghiêm của cấp lãnh đạo.
5.240.000 đ

KỆ TRƯỞNG PHÒNG BMKT-10015

Kệ trưởng phòng Bemos được thiết kế đồng bộ kết hợp với nội thất bàn tủ trưởng phòng tạo không gian sang trọng uy nghiêm của cấp lãnh đạo.
00 đ

KỆ TRƯỞNG PHÒNG BMKT-10020

Kệ trưởng phòng Bemos được thiết kế đồng bộ kết hợp với nội thất bàn tủ trưởng phòng tạo không gian sang trọng uy nghiêm của cấp lãnh đạo.
5.830.000 đ

KỆ TRƯỞNG PHÒNG BMKT-10021

Kệ trưởng phòng Bemos được thiết kế đồng bộ kết hợp với nội thất bàn tủ trưởng phòng tạo không gian sang trọng uy nghiêm của cấp lãnh đạo.
5.830.000 đ