GHẾ

Nội thất Bemos cung cấp dòng ghế văn phòng từ trung đến cao cấp phù hợp với mọi môi trường làm việc văn phòng. Các dòng sản phẩm ghế văn phòng: ghế giám đốc, ghế nhân viên, ghế trưởng phòng, ghế phòng họp, ghế phòng đào tạo...