TỦ PHỤ GV-TỦ PHỤ GV-TP1

Mã SKU: GV-TP1
1.450.000 đ