GHẾ LÃNH ĐẠO 1MV2014

- Màu sắc : Màu đen - Kích thước : 550x650x950 - Chất liệu : 50% leather, Alu, thép mạ
00 đ

- Màu sắc : Màu đen
- Kích thước : 550x650x950
- Chất liệu : 50% leather, Alu, thép mạ