GHẾ KHU VỰC CÔNG CỘNG

Ghế băng chờ là một sản phẩm được sản xuất nhằm đáp ứng các giải pháp về chỗ ngồi tại các khu vực công cộng với các chất liệu cao cấp từ: Inox, bọc nệm, lót nhựa. Với các thiết kế da dạng phù hợp nhiều không gian khác nhau, các thiết kế băng chờ dài: 2 chỗ ngồi, 3 chỗ ngồi, 4 chỗ ngồi và 5 chỗ ngồi trở lên.

Hiển thị Trên mỗi trang

GHẾ ASENTO 02

Ghế băng chờ sản xuất nhằm đáp ứng các giải pháp về chỗ ngồi tại các khu vực công cộng với các chất liệu cao cấp từ: Inox, bọc nệm, lót nhựa. Với các thiết kế da dạng phù hợp nhiều không gian khác nhau, các thiết kế băng chờ dài: 2 chỗ ngồi, 3 chỗ ngồi, 4 chỗngồi và 5 chỗ ngồi trở lên.
Gọi để biết giá

GHẾ ASENTO 03

10.390.000 đ

GHẾ ASENTO 04

Gọi để biết giá

GHẾ ASENTO 05

Gọi để biết giá

GHẾ BILLY 02

Gọi để biết giá

GHẾ BILLY 03

Gọi để biết giá